Compressietherapie wordt toegepast voor tal van indicaties. Zo zijn er compressiekousen die gebruikt worden voor oedeemtherapie en/of veneuze therapie. Hier spreken we over compressieklasse 3.

Voor een dergelijke kous zijn er verschillende mogelijkheden:
o  Kniekous
o  Beenkous
o  Panty
o  Compressiebroek

Compressiekousen kunnen slechts correct opgemeten worden indien er geen oedeem (meer) aanwezig is!

Waarvoor?
Klasse 3 kousen worden aangemeten op voorschrift van de arts-specialist. Indicaties: Lymfoedeem of chronische veneuze insufficiëntie. Het medisch probleem bevindt zich vaak dieper dus wordt er met een verhoogd drukverloop zowel oppervlakkig als diep-veneus gewerkt.

De meeste kousen in deze klasse worden op maat gemaakt. Een terugbetaling is mogelijk. 

Dienstverlening
Ik kom bij jou langs voor opvolging tot de maatname kan plaatsvinden. Het administratieve gedeelte neem ik eveneens voor mijn rekening.

Oedeem
Indien er oedeem aanwezig is, geef ik uitleg over het zwachtelen van de voeten en benen en lymfedrainage. Zo nodig neem ik ook contact op met jouw huisarts voor overleg.

DIENSTVERLENING AAN HUIS voor:

o Maatname
o Uitleg
o Aflevering
o Bijbestellingen
o Administratieve opvolgingKeuzemogelijkheden:
KleurIn geval van terugbetaling
compressieklasse 3
:

o Bijlage 94 ingevuld door de
  arts-specialist bij 1 ste gebruik

o Bijlage 94 ingevuld door de
  huisarts bij hernieuwing

o Toepassing
  derdebetalersregeling

o Supplementen ten laste van de
  patiënt worden individueel
  besproken

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u deze site blijft gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.